Jumat, 12 November 2010

cara pendekatan sosial budaya dalam praktek kebidanan.

  •           CARA PENDEKATAN MELALUI AGAMA              konsep mengenai kebudayaan bila dilihat dengan kacamata agama,maka agama diperlukan sebagai
           kebudayaan yaitu : sebagai sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang di yakini kebenarannya
          oleh para warga tersebut.agama dilihat dan di perlukan sebagai pengetahuan dan keyakinan yang kudus
          dan sakral yang dapat di bedakan dari pengetahuan dan keyakinan sakral dan yang profan yang
          menjadi ciri dari kebudayaan.
        
              pada waktu kita melihat dan memperlakukan agama sebagai kebudayaan maka yang kita lihat adalah
          agama sebagai keyakinan yang hidup yang aa dalam masyarakat manusia,
          dan bukan agama yang ada dalam teks suci,yaitu dalam kitab suci al-quran dan hadits nabi.


  •     Di usahakan para bidan bisa memberitahukan kepada para ibu agar senantiasa berdoa kepada yang maha kuasa agar di beri kelancaran dalam proses persalinan nya.
daftar pustaka :www.google.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar